Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за МАРТИНИ ЛАЙТ  ООД. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите правата относно информацията, която съхраняваме за Вас.

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • ЕГН
 • Фирмени данни
 • Електронна поща (имейл)
 • Адрес за контакт
 • Адрес за доставка
 • Телефон за контакт

МАРТИНИ ЛАЙТ  ООД не обработва лични данни за лица под 18 години без съгласието на техните родители или законни представители.

2. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на нашите продукти.
 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече продукти.
 • За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация в областта на осветлението.
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти.
 • За да Ви издадем фактура за закупената от Вас стока.

3. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на МАРТИНИ ЛАЙТ  ООД .

4. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

5. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от МАРТИНИ ЛАЙТ  ООД , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: martini_light@mail.bg или чрез изпращане на писмо на адрес: гр.София 1202 , ул. Цар Симеон 132.

6. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, МАРТИНИ ЛАЙТ  ООД ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

7. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

8. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • чрез имейл: martini_light@mail.bg
 • на телефон :  + 359 (02) 931-06-69
 • по пощата: гр.София 1202 , ул.Цар Симеон 132

9. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта на МАРТИНИ ЛАЙТ  ООДwww.led_lampi.com, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 23.05.2018 г.